Schilderkunst

Uiting geven aan gevoelens, idealen, onbewuste gedachten, en droombeelden waar ik geen woorden voor kan geven, is heilzaam voor mij. Ik kom hierdoor tot ontspanning en daardoor dichter bij mijn wezenlijke kern.

Door zo te schilderen of te boetseren kan het gebeuren dat er op natuurlijke spontane en ongedwongen wijze een onbewuste bewustzijnslaag word aangeboord. De betekenis daarvan heb ik meestal niet direct helder.  Soms komt dat pas jaren later, of helemaal niet.

Was ik voorgaande jaren meer abstract bezig  (bijvoorbeeld  schilderij het Niets, of de Hemel ), zo ben ik de laatste tijd weer meer figuratief bezig (zie bijvoorbeeld het schilderij de Dreiging).

Voorbeelden eigen werk