Links

Praktijk De Linde

“Bij De Linde breng je jezelf en je moeilijkheden of pijnpunten letterlijk in beeld: we gaan tekenen, schilderen, kleien en daarmee ervaren en ontdekken wat er is en wat er niet is. Jij kan natuurlijk helemaal niet tekenen, laat staan schilderen… oei… gelukkig maar, want dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat er niet om iets moois te maken (al mag dat natuurlijk best), want als je worstelt met jezelf is dat vaak helemaal niet mooi… maar wel ok.” Kijk voor meer informatie op http://www.praktijkdelinde.com/

Spiritueel Astroloog

“Omdat iedere mens geroepen is om tot zelfkennis te komen ‘zorgt’ het dagelijks leven voor allerlei, vaak nare, omstandigheden waardoor wij tot dit inzicht kunnen (moeten) komen. Echter onze ‘blinde vlekken’ belemmeren veelal dit noodzakelijke zelfinzicht. Juist over deze hindernissen kan de horoscoop belangrijke informatie verschaffen. […]” Kijk voor meer informatie op de website van mijn partner Paul Wink http://www.spiritueelastroloog.nl/